Algemeen

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgebouwd en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Connie Mahieu geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Connie Mahieu geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

De informatie op deze website is bedoeld voor alle mensen die de verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid op zich willen nemen. Connie Mahieu werkt als energetisch therapeut met diverse behandeltechnieken die een holistische therapie vormen. Mijn advies is om bij ziekte of gezondheidsklachten ook altijd eerst uw huisarts te raadplegen. Ik schrijf geen medicijnen voor en stel geen medische diagnoses.

Per behandeling vindt er een registratie van uw administratieve gegevens plaats. Deze registratie valt binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Connie Mahieu staat garant voor zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Zonder uw toestemming zullen deze gegevens nooit doorgegeven worden aan derden.

Er wordt van u als cliënt verwacht, dat u de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging.

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over het verloop van uw behandeling bij Connie Mahieu, verzoek ik u dit direct aan haar te melden. Mochten u en zij niet samen in staat zijn om tot een oplossing van uw klacht te komen, dan kunt u vervolgens uw klacht indienen bij beroepsvereniging het NIBIG of de S.N.U.

Vergoeding

Informeer naar de mogelijkheden van een (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar indien u aanvullend bent verzekerd. Doorgaans worden de behandelingen van Energetische therapie niet vergoed.

Voorwaarden

Ik hanteer de algemene voorwaarden van het NIBIG.
Afspraken die niet binnen 24 uur voor de afgesproken datum worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht vanwege de gereserveerde tijd.

Connie Mahieu

Kruiningenstraat 38, 5045 PW Tilburg

T: 06 21 85 85 62

E: info@conniemahieu.nl

Connie Mahieu is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg en is geregistreerd als docent bij het CRKBO.

logo Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg    logo Centraal Register Kort Beroepsonderwijs